Dator och telefon börskurs

Smarta tjänster till ditt företag

Dagens företag har många kontaktytor utåt mot kunden. Man finns tillgänglig i sociala medier, på företagshemsidan, via mail och per telefon. Det är många medier att sköta, vilket ställer höga krav på medarbetarna ifråga om arbetsdisciplin, förmågan att skilja mellan arbetstid och ledig tid, samt stresshantering.

En bidragande orsak till problemen är att allt fler använder den privata mobilen i tjänsten: de flesta har en smart telefon som sköter kommunikationen dygnet runt. Bring your own device-trenden tycks vara här för att stanna. Ändå saknar många företag lösningar för hur detta ska administreras, och utnyttjar inte de tjänster som en bra mobil växel kan erbjuda. I en tid när kraven på vår tillgänglighet och effektivitet ständigt ökar måste vi hitta innovativa lösningar som ställer höga krav på flexibilitet, dynamik och användarvänlighet.

Genom att tänka socialt istället för traditionellt när det kommer till telefonväxlar går det att nå fram till lösningar. Traditionellt sett har telefonväxlar och kommunikationstjänster på arbetsplatser utvecklats utifrån en bakomliggande teknisk lösning, vilket också har gjort dem begränsade. Idag krävs samtalstjänster som är anpassade efter användarens behov. Aurora Innovation hjälper till med samtalsbokning som skräddarsys efter ditt företag. Genom att rationalisera bort centrala telefonister skapas en växel som mest påminner om ett socialt nätverk, och som enkelt går att hantera med en app. Dagens växelsystem tillåter följande lösningar:

  • Möjligheten att ansluta privat mobil oavsett operatör
  • Användarvänlighet: lätt att installera och ansluta sig till tjänsten
  • Anpassa växeln efter dina arbetstider så att du inte är nåbar när du inte är på jobbet
  • Flexibla svarsgrupper som enkelt anpassas efter förändringar i organisationen
  • Licenserna delas ut dynamiskt så att du enkelt lägger till och tar bort mobiler

Telefonbokningssystemet är helt enkelt anpassat efter den moderna arbetsplatsens krav på flexibilitet och hög tillgänglighet, samt ett effektivt utnyttjande av tiden. Arbetssamtalen ska också gå att anpassa enligt krav på schemalagd uppringning, flexibel telefonkö, ett smart joursystem samt att kunden själv väljer automatisk uppringning. Aurora Innovation ger ditt företag ett modernt telefonisystem som skräddarsys efter arbetsplatsens behov. En dynamisk telefonlösning sänker stressnivåerna och ger en bättre arbetsmiljö – för både företaget, kunderna och de anställda frigörs värdefull tid.

 

Scroll to top