spara

Samla lån, spara pengar och bli ekonomisk

Kvinnor är sämre än sina manliga motsvarigheter när det kommer till att spara pengar. Kanske för att kvinnor i regel tjänar mindre en också för att det finns en utbredd okunskap om just sparande. Men det är viktigt att spara pengar för både frihet och jämställdhet. En sämre ekonomi specifikt för kvinnor har negativa konsekvenser, men det går att ändra på detta.

 

sparaEtt stort steg för tillväxt i Sverige som helhet är att både män och kvinnor tänker mer privatekonomiskt och att löner liksom sparande blir mer jämnt fördelat. Det är nämligen så att kvinnor har en tendens att vara sämre på att spara pengar än män, något som i slutändan påverkar jämställdheten. Ett sätt att spara pengar på är att minska räntekostnader, som uppkommer på lån, hos Lendo kan du samla lån och därmed också spara en hel del.

 

Kvinnor bör bli bättre på att spara pengar

I en artikel i Svenska Dagbladet Näringsliv går det att läsa om hur nästan var femte kvinna i Sverige faktiskt saknar ett sparande. Det är 17 procent av de svenska kvinnorna som inte har ett regelbundet sparande. Något som framkommit när Svenska Dagbladet gett i uppdrag att låta ett företag göra en större undersökning i ämnet. I ett antal punkter kan det sammanfattas på följande sätt:

  • 17 procent av de tillfrågade kvinnorna i undersökningen uppger att de inte har något regelbundet sparande
  • Motsvarande siffra för män är 15 procent
  • Kvinnor är i regel duktiga på att månadsspara men det finns många som inte sparar regelbundet
  • En tredjedel av de tillfrågade i undersökningen uppger att de har ett pensionssparande
  • En tredjedel säger sig spara i både ett ISK-konto och i ett vanligt sparkonto
  • Fler män än kvinnor sparar på ISK, medan tvärtom gäller för det sedvanliga sparkontot

 

Långsiktigt sparande samt buffertsparande viktigt

Det är viktigt att bygga upp en reserv, en så kallad buffert, i sparkonto. Det skyddar dig när något oväntat sker, som att tvättmaskinen, bilen eller något i hus/lägenhet går sönder. Men minst lika viktigt är det att spara för att vara självständig och undvika risken att vara kvar i en dålig relation på grund av ekonomiska skäl, eller på en arbetsplats där du inte trivs. God ekonomi förutsätter ett gott sparande, det minskar även risken för att hamna i skuldfällan efter ett dyrt, mindre lån. Det är inte bara viktigt med buffert, det är även viktigt med det långsiktiga sparandet. Det som räcker till en insats för en lägenhet och gör att du slipper spendera ålderdomen som en fattigpensionär. Gör alltså dig själv en tjänst och börja spara regelbundet. Mer om detta går det att läsa om i denna artikel i Dagens Industri.

 

I SVT går det samtidigt att läsa följande:

 

”Kvinnor bör engagera sig mer i sin privatekonomi, ta högre risk i sitt sparande och spara mer i aktier. Om inte, kommer det innebära att kvinnor även i framtiden kommer ha mindre ekonomisk frihet än män. ”

 

Det är med andra ord dags att starta ett ISK-konto och börja spara i fonder.

 

Scroll to top