Spargris

Kvinnors skulder ökar

Antalet ansökningar om betalningsförelägganden i Sverige ökade under 2010 med tre procent till dryga 1,2 miljoner ärenden. Den största ökningen syns hos unga tjejer, där antalet anmälningar till kronofogden ökat mer än dubbelt så mycket som hos män i samma ålder.

Så inleds den här artikeln i Svenska Dagbladets Näringslivsdel, som handlar om att skulderna ökar snabbast hos unga kvinnor. Det är en trend som blivit tydlig på senare år men man vet inte riktigt vad det beror på att allt fler kvinnor hamnar i skuldfällan med flera obetalda krediter och lån som de inte har förmågan att betala tillbaka. En betalningsanmärkning kan slå väldigt hårt mot en ung människa, det kan leda till stora problem i framtiden med att få lån eller liknande när man ska köpa bostad.

Vad man kan göra för att undvika skuldfällan

SpargrisOm man märker att det börjar gå åt pipsvängen och att man inte har möjlighet att betala tillbaka sina lån och krediter finns det flera saker man kan göra. En av de sakerna är att låna pengar hos Advisa för att betala av alla de skulder och eländiga krediter man har dragit på sig på en gång – då kan man sedan få en enda skuld och en bra återbetalningsplan på den. Det gör att det är enklare att hålla reda på lånet och det är mindre risk att man ställer till det med återbetalningen för att man inte har någon struktur på vardagen och ens privatekonomi.

 

Scroll to top