Kvinnors ekonomiska svårigheter

Att låna pengar är en rättighet som alla bör ha – på samma villkor, men för många kvinnor blir ett lån dyrare än om en man med samma villkor tagit det. Hur kommer det sig? Och vad gör en bara åt det?

Det är en livslång kamp att vara kvinna, säger EU-parlamentarikern Anna-Maria Corazza Bildt i det senaste avsnittet av podcasten Stand Out med Natalia Brzezinski:

”Vi kvinnor försöker organisera oss inom EU, och stödja varandra och vi kämpar för att få in fler kvinnor som ledare. Men jag känner fortfarande att jag är i en kamp för att ta mig uppåt. Jag var tvungen att slåss för att få den här positionen”

Men trots den tydliga löneskillnaden, det faktum att många kvinnor får dyrare lån, fortsatt mycket högt våld mot kvinnor samt objektifiering och sexualisering är det fortfarande många som motsäger sig den feministiska kampen. Vad är det som ska krävas för att folk ska inse att någonting måste förändras för att kvinnan inte ska behöva ha en konstant uppförsbacke? Främst handlar det om okunskap, och att alla kvinnor måste bli medvetna.

Avslöjande om dyrare konsumtionslån

Ta till exempel det avslöjandet som kom 2014 om att kvinnors lån är dyrare än mäns. Det visade en undersökning på konsumtionslån från Advisa där männens konsumtionslån nådde till i snitt 193 233 kronor, varpå den kvinnliga sidan nådde till enbart 175 737 kronor – och trots att män lånade mer var kvinnornas lånekostnader 13 procent högre. Varför? För att kvinnorna inte betraktades som lika trovärdiga som männen, varpå  deras ränta blev högre. Detta är ett tydligt exempel på vilka partiklarna strukturer som finns i vårt samhälle och det gäller att alla kvinnor är medvetna om detta. När du som kvinna tar ett lån ska du kräva låg ränta på dina pengar, för tyvärr kommer du att behöva jobba hårdare än männen. Men det kommer att leda till att nästkommande generationens kvinnor kommer att få det lättare, precis som vi har fått från tidigare generationer som kämpade för vår rösträtt.

 

 

Scroll to top