Kvinnor i juridiken

Allt fler kvinnor söker sig till juristutbildningarna – och detta betyder att vi snart går om männen i antal aktiva personer inom juridikens Sverige.

företag personal arbeteIdag är det 57 procent av Sveriges domare som är kvinnor är kvinnor skriver Dagens Juridik i en artikel och juridikstudiernas populäritet bara ökar – främst bland kvinnor. Till exempel skriver Advokatsamfundet att mer än hälften av alla juridikstudenter är kvinnor och att det faktiskt är större delen kvinnor som även slutför sina juridikstudier i högre grad än vad de juridikstuderande männen gör. Som exempel på detta tar man exempelvis upp läsåret 2014/2015 som exempel, där det nu förväntas att omkring 66 procent av männen kommer ta examen samtidigt som man beräknar att motsvarande siffra för kvinnorna kommer bli 90 procent. Detta menar man även återspegla en generell bild av hur högskolan faktiskt ser ut och det är att fler kvinnor börjar och slutför i högre grad sina studier än vad män gör. Men trots att det är kvinnorna som dominerar i utbildningen är den ändå formad efter en mansnorm, i alla fall i Lund enligt den nybildade föreningen Feministiska juriststudenter Lund.

Det behövs ett genomgående normkritiskt perspektiv

Till Sveriges radio säger upphovskvinnorna till föreningen att man valt att ta detta initiativ efter att man upptäckt en brist på ett genomgående normkritiskt perspektiv i utbildningen och att detta är något som bör finnas – vilket man nu arbetar för att införa. till exempel pekar man på att själva utbildningsmaterialet stödjer den manliga normen i juridiken och som exempel tar man upp hur pronomen ”han” används genomgående i kursliteratur och annat material. Likaså menar föreningen att man även har som utgångspunkt en vit medelklass i hypotetiska fall, vilket inte ger en rättvis bild av samhället och på så vis målar upp en väldigt skev bild av någonting som i praktiken inte stämmer. Därför vill man från föreningens sida uppmärksamma detta och få fakulteten att inse att juridikstudenterna måste arbeta och tänka mer kritiskt då många av de studerande faktiskt kommer att ta sig upp till maktpositioner inom yrket senare, och då är det viktigt att rätt verklighet lärs ut.

Scroll to top