Kvinnligt företagande – vanligare än någonsin

Allt fler kvinnor väljer att starta företag. Trots det dominerar män som entreprenörer. Det finns dock några saker man kan göra i det svenska arbetsklimatet för att motivera kvinnligt företagande.

 

Enligt en artikel på Driva-eget.se har statistiken ökat enormt angående kvinnor som startar egna företag. Detta är klarlagt genom en undersökning som gjorts av UC AB och Svenskt näringsliv. Företagsamheten bland Sveriges kvinnor ligger numera på 7,7 procent, vilket är högre än någonsin. Bland egna företagare räknas de som har F-skattsedel, är delägare eller ägare i ett handelsbolag samt VD i ett aktiebolag.

 

Trots denna nivå är det dock flest män som står för uppstarter av nya företag, då 7 av 10 personer som är ansvariga för företag är män. Enligt en undersökning av företaget Novus har man trots den ökande statistiken kommit fram till att endast 18 procent av Sveriges kvinnor har startat, eller varit med och startat ett eget företag. En siffra som ses som förhållandevis låg om man ser det från ett globalt perspektiv.

 

Hur kan man få ännu fler kvinnor att starta företag?

Den främsta lösningen som tros förenkla kvinnors företagande är att göra vissa förändringar i socialförsäkringssystemet. I Sverige idag har man som egen företagare redan rätt till att ta ut föräldrapeng, men att ta ut graviditetspeng är desto svårare. Kvinnor använder sig i större utsträckning än män av socialförsäkringssystemet, skriver Svenska Dagbladet, och detta är en anledning till att systemet bör förändras. Dessutom betraktas företagare som driver verksamheten i form av aktiebolag som anställd, enligt socialförsäkringssystemet. Detta leder till att de perioder i livet som den arbetande tar ut en låg eller ingen lön, räknas inte den lägre lönen som ett inkomstbortfall. Därför har man heller ingen rätt till ersättning. En annan stor faktor som kan göra att fler kvinnor startar företag är att motivera det kvinnliga företagandet i större utsträckning. Kvinnor är ofta mindre benägna att ta risker med företag än vad män är, och på grund av detta är det viktigt med fler kvinnliga förebilder som är entreprenörer, skriver Dagens industri. Enligt undersökningar upplever kvinnor ofta samma problem vid företagsstarter som män, vilka utgörs av krångliga regelverk. Dock upplever de även att deras företagande uppmuntras i mindre utsträckning varpå detta är av vikt.

 

Outsourcing – ett tips till den som vill starta eget företag

Ett tips för den som vill att företaget ska gå enklare eller känner sig osäker på hur man ska sköta vissa arbetsuppgifter eller regelverk är att använda sig av metoden outsourcing. Att outsourca tjänster betyder att man låter andra företag sköta en del av det egna företagets sysslor. Därmed kan man hålla kostnader nere samtidigt som man kan fokusera på det man är duktig på, skriver Foretagande.se. Några vanliga tjänster att outsourca är bland annat bokföring och administration, som man kan delegera till en byrå som exempelvis redovisningsbyrån Modern Ekonomi Dock går det mesta att outsourca, allt ifrån städning och fönsterputsning till layout, texttjänster, IT och kommunikation. Nackdelen med outsourcing kan vara att man blir beroende av andra leverantörer, dock tjänar även mindre företag oftast in på detta i och med att man får mer tid att fokusera på sina tjänster och kunder istället, och kan lita på att allt går rätt till.

 

Scroll to top