Jämställdhet och miljö – hör de ihop?

En intressant utveckling som vi tycker oss ha observerat både i Sverige och i andra länder som USA är att miljömedvetenhet och arbete för bättre jämställdhet tycks gå hand i hand i många fall. Under samma årtionden och samma tidsperioder tycks både jämställdheten och miljömedvetenheten ha gått framåt. Kan det ha något samband?

Det vi inte. Eller rättare sagt – det kan vi inte svara säkert på. Vi har inte hittat någon forskning som varken stödjer eller förkastar vår teori. Däremot kan vi säga att vi misstänker ett samband. Miljömedvetenhet skulle kunna klassas som en ”mjuk fråga” och alltså en fråga som kvinnor traditionellt hängivit sig åt. Idag börjar, som tur var, utvecklingen gå framåt och det är även en hel del män som ägnar sig åt både miljöfrågor och jämställdhetsfrågor. Vi listar några enkla och viktiga åtgärder som många företag borde implementera för att arbeta med både miljöfrågor och jämställdhetsfrågor.

Vad kan man göra?

  • Vårt första tips är att utse en ansvarig för jämställdhet och liknande. Även på en mindre arbetsplats kan det ibland vara svårt för chefen att upptäcka och hålla reda på eventuell diskriminering. Därför rekommenderar vi att utnämna en ansvarig medarbetare som kan ha ett extra öga öppet och rapportera sådant. Vidare kan den personen gärna även fungera som en form av kamratstödjare som arbetar för en god stämning på kontoret.
  • Gällande miljöaspekten ser vi hellre att hela kontoret arbetar tillsammans för att komma på idéer. Självklart måste hela kontoret eller arbetsplatsen även engagera sig i jämställdheten, men där kan det fungera att utse en person som specifik kamratstödjare. Gällande miljöfrågan gäller det snarare att brainstorma och komma på hur arbetsplatsen kan värna lite extra om miljön. Allt ifrån hur man kan spara in på utskrifter till dyra konferensresor. Vi rekommenderar exempelvis att investera i utrustning för videokonferenser. Numera kan man utan problem ha videokonferens mellan olika världsdelar utan att orsaka alla de utsläpp som ett flyg orsakar. Det finns många som anammar denna lösning idag, se ett exempel här.
  • Gör det enkelt för er och tänk på detaljer. Om det är omständligt att tänka på miljön kommer ingen att göra det. Källsortera direkt på arbetsplatsen istället för att ha en soptunna på plats och erbjuda dem som vill källsortera att gå en halv kilometer till en sorteringsstation, då kommer det aldrig bli av. Små detaljer som att stänga av skärmar och datorer när de inte används påverkar också miljön, utan större ansträngning. Detsamma gäller jämställdheten, låt inga småsaker gå förbi utan jobba med alla former av sexistiska eller nedsättande skämt. Detaljer gör skillnad.
Scroll to top