Färre kvinnor sparar pengar än män

Det är ett problem att färre kvinnor sparar än vad män gör. Men svenskarna generellt behöver också bättra på sina baskunskaper i hur ekonomi fungerar i stort och smått. Vad är till exempel ränta, inflation och hur fungerar procent?

 

Färre kvinnor sparar pengar än män, även om många kvinnor sparar. Dessutom tar fler män än kvinnor lån än kvinnor, samtidigt som kvinnor lånar mindre summor. På Sekina kan alla som uppfyller lånevillkoren låna pengar, det går även att läsa sig till exakt hur lån fungerar och vad som är bra lånevillkor och inte. Att göra medvetna val gällande ekonomi lönar sig i längden.

 

Skillnad i hur kvinnor och män sparar

 

Att färre kvinnor sparar är något som påverkar jämställdheten. Att kvinnor dels tjänar mindre och sparar mindre pengar än sina manliga motsvarigheter påverkar nämligen deras kreditvärdighet och deras möjlighet att leva fria, självständiga liv. I Svenska Dagbladet går det att läsa om hur17 procent av svenska kvinnor inte har något regelbundet sparande, en siffra som ligger på 15 procent bland männen. Dessutom är det så att något fler män än kvinnor sparar i ett investeringssparkonto (ISK) medan ett traditionellt sparkonto är mer populärt bland kvinnor.

 

ISK är fortfarande det förmånligaste sättet att spara pengar på, trots höjd skatt. Sedan denna typ av konto lanserades för snart tio år sedan har närmare 1,9 miljoner svenskar börjat spara i ett sådant konto, något som gör många oroliga när skatten beslutades att höjas.

 

Svenskar kan för lite om ekonomi och finansiella termer

 

I en artikel i Göteborgs-Posten går det att läsa om hur svenskarna i genomsnitt kan alldeles för lite om finansiella termer fungerar i praktiken. Många har svårt att förstå hur procent, ränta och inflation fungerar. Basala ekonomiska begrepp som man bör förstå för att kunna göra kloka beslut som konsument, med andra ord.

 

Enligt Finansinspektionen som gjort undersökningen som presenteras i artikeln är rådet att läsa på om hur ekonomi fungerar och därmed öka sina kunskaper och sin styrka som konsument. Lite fakta från undersökningen är som följer:

 

  • 74 procent uppger själva att de sparar långsiktigt. När Finansinspektionen ställde samma fråga 2009 var det 89 procent som sparade på lång sikt. En av fyra har idag inte något långsiktigt sparande alls.

 

  • 13 procent av svenskarna kan inte hantera en oförutsedd utgift på 20 000 kronor, utan att ta ett lån eller sälja egendom. 2009 var den siffran 14 procent.

 

  • 79 procent uppger att de aldrig är utan pengar i slutet av månaden. Det är en förbättring från 2009, när 64 procent svarade samma sak.

 

  • 17 procent av de hushållen uppger att de alltid eller ofta har slut på pengar i slutet av månaden och ytterligare 26 procent svarar att de ibland har slut på pengar.

 

  • 62 procent av hushållen tror att de, med bibehållen levnadsstandard, skulle klara ett inkomstbortfall under 3–6 månader. 2009 trodde bara 49 procent att de skulle klara ett sådant scenario.

 

Källa: Finansinspektionen

Scroll to top