Diskutera könsdominans och jämställdhet på konferensen

Konferensen är ett ypperligt tillfälle för att diskutera jämställdhetsfrågor allmänt inom yrkeslivet, men också inpå den egna organisationen. Det som diskuteras flitigt i media just nu är hur det ser ut med kvinnor på VD-poster, lönegap och att könsdominans i sin tur tros orsaka stor stress.

Ta till vara på konferensen och diskutera viktiga frågor med hela företaget, boka konferens på http://www.konferenspoolen.se/. Trots att många företag och branscher aktivt arbetar för jämställdhet och stressförebyggande så är könsdominans, lönegap och stress på jobbet relaterat till detta inte ovanligt.

Diskutera sambandet mellan könsdominans och stress

Tyvärr har vissa en bild av att kvinnor ska vara mer känsliga för stress, men så är inte fallet. På IU Bloomington hade professorer inom sociologi och genusvetenskap en sådan uppfattning, tills de testade detta i ett experiment, skriver Dagens Hälsa. Och resultatet visade helt motsatsen. I ett experiment utsatte de både män och kvinnor för negativa sociala förhållanden i kvinno-respektive mansdominerade branscher. Resultatet visade på att situationer på jobbet associerade med mansdominerade yrken orsakade högre nivåer av stress hos kvinnor, och samma hände med män i kvinnodominerade yrken. Kvinnor är alltså inte känsligare än män utan det hela handlar om normer och jämställdhet.

Lyft frågan om antalet kvinnliga Vd:ar och lönegap på konferensen

En annan sak som är viktigt att diskutera är de nya siffror på antalet kvinnliga Vd:ar. I Dagens Juridik kan man läsa om att en så låg siffra som 17 av 298 Vd:ar i börsbranschen är kvinnor. Detta är minst sagt ”blygsamma framsteg” för jämställdheten, citerar artikeln Amanda Lundeteg, VD på stiftelsen AllBright. Men det är inte bara antalet kvinnor på posterna som är under all kritik, även lönegapet som finns mellan kvinnor och män.

”Lönegapet mellan en kvinnlig och en manlig börs-vd är stort. Kvinnor på toppositioner tjänar i snitt 30 procent mindre än männen”, skriver SVD.

Scroll to top