Begär ut din arbetsgivares lönekartläggning

Misstänker du att det sker en systematisk lönediskriminering på ditt jobb? Att männen på din arbetsplats får bättre titlar, högre lön och fler förmåner? Då bedriver din arbetsgivare olaglig lönediskriminering, och det borde också synas i arbetsplatsens årliga lönekartläggning som de är ålagda att genomföra.  

pihr.se känner man till de konflikter som uppstår på en arbetsplats när det kommer till jämställda löner. Där har man tagit fram ett mycket effektivt verktyg för att arbetsgivaren ska kunna kartlägga sina löner, vilket de är ålagda att göra årligen enligt diskrimineringslagen. Genom att analysera medarbetarnas löner kan man enkelt se om det sker någon diskriminering eller inte. 

Kvinnor tjänar fortfarande sämre

Året är snart 2019 och fortfarande missgynnas kvinnor på arbetsmarknaden i Sverige och i Europa. Bara på Island har man tagit krafttag om lönediskrimineringen och faktiskt gått om Sverige på alla jämställhetsmätningar – som Sverige förr brukade toppa. Så här har man gjort på en arbetsplats för att arbeta aktivt med jämställdheten:

– Vi satte mål kring lika lön och könsbalans på de olika avdelningarna. Det bildades en kommitté som gjorde olika undersökningar. Vi tittade på vilka som gjorde karriär inom företaget och upptäckte att män i högre utsträckning sökte internutbildningar och klättrade uppåt i organisationen. Sedan fokuserade vi på att vända på dessa siffror, säger Sigurðsson. SvD

Som kvinna på en arbetsplats är det lätt att känna sig osynliggjord, att man gör samma arbete som sina manliga kollegor men tjänar sämre och kanske till och med gör mer. Ett tips är därför att begära ut sin arbetsgivares lönekartläggning, för att på så vis se om det faktiskt är som din känsla säger.

Känns det tufft? Organisera dig och prata med en kvinnlig kollega! Kanske har ni samma känsla av att ni blir orättvis behandlade?

Open post

Diskutera könsdominans och jämställdhet på konferensen

Konferensen är ett ypperligt tillfälle för att diskutera jämställdhetsfrågor allmänt inom yrkeslivet, men också inpå den egna organisationen. Det som diskuteras flitigt i media just nu är hur det ser ut med kvinnor på VD-poster, lönegap och att könsdominans i sin tur tros orsaka stor stress.

Ta till vara på konferensen och diskutera viktiga frågor med hela företaget, boka konferens på http://www.konferenspoolen.se/. Trots att många företag och branscher aktivt arbetar för jämställdhet och stressförebyggande så är könsdominans, lönegap och stress på jobbet relaterat till detta inte ovanligt.

Diskutera sambandet mellan könsdominans och stress

Tyvärr har vissa en bild av att kvinnor ska vara mer känsliga för stress, men så är inte fallet. På IU Bloomington hade professorer inom sociologi och genusvetenskap en sådan uppfattning, tills de testade detta i ett experiment, skriver Dagens Hälsa. Och resultatet visade helt motsatsen. I ett experiment utsatte de både män och kvinnor för negativa sociala förhållanden i kvinno-respektive mansdominerade branscher. Resultatet visade på att situationer på jobbet associerade med mansdominerade yrken orsakade högre nivåer av stress hos kvinnor, och samma hände med män i kvinnodominerade yrken. Kvinnor är alltså inte känsligare än män utan det hela handlar om normer och jämställdhet.

Lyft frågan om antalet kvinnliga Vd:ar och lönegap på konferensen

En annan sak som är viktigt att diskutera är de nya siffror på antalet kvinnliga Vd:ar. I Dagens Juridik kan man läsa om att en så låg siffra som 17 av 298 Vd:ar i börsbranschen är kvinnor. Detta är minst sagt ”blygsamma framsteg” för jämställdheten, citerar artikeln Amanda Lundeteg, VD på stiftelsen AllBright. Men det är inte bara antalet kvinnor på posterna som är under all kritik, även lönegapet som finns mellan kvinnor och män.

”Lönegapet mellan en kvinnlig och en manlig börs-vd är stort. Kvinnor på toppositioner tjänar i snitt 30 procent mindre än männen”, skriver SVD.

Open post

Drömarbetsplatsen för kvinnor?

Är en skärmvägg smart för att få till bästa koncentration i kontorslandskapet? Vem tar över som vd i det prisade företaget Eventbrite, där det jobbar hälften män och hälften kvinnor trots att det är inom tech?

Utan buller och oväsen jobbar vi bättre

En drömarbetsplats kan dock se ut på olika sätt för olika människor. Men många är nog överens om att de vill ha utveckling och trivas med arbetsuppgifter och kollegor. Dessutom vill nog många ha en sund ljudbild runt sig, där det inte är allt för mycket oväsen. Då kan det vara smart att införskaffa skärmvägg till kontoret som gör att det inte blir lika lyhört och dessutom en helt annan akustik som passar mycket bättre i ett kontorslandskap. Sedan är det givetvis olika hur man trivs i just kontorslandskap – vissa älskar att ha folk runt sig och få byta plats hur de vill, för andra är det rena mardrömmen och en stressig plats där de känner sig övervakade och störda på. Om detta kan en läsa om i denna artikel på SVT Nyheter, där det pekas på att öppnare kontorslandskap kan skapa en sämre arbetskapacitet.

 

Open post

Kvinnlig chef på svenska Google

Jämställdhet är något som ofta diskuteras när det kommer till personer i ledande positioner, och det är något som sökjätten Google nog tänkt på – nya Sverigechefen är nämligen en kvinna.

”I höstas berättade Resumé att Anders Berglund lämnade jobbet som Sverigechef på Google efter mindre än två år. Sedan dess har rekryteringsprocessen för att hitta hans efterträdare pågått, och nu har de hittat rätt person i de egna leden.” läs mer här.

Tidigare har vi skrivit om hur viktigt det är att rekrytera jämställt till arbetsplatsen, och det är något som sökjätten Google tagit vara på när de rekryterade sin nya Sverigechef. Denne hittade man nämligen i de egna leden och anslöt till företaget redan 2014 – nämligen Anna Wikland som under de senaste åren arbetat med Googles kunder inom handel och telekom. Nu har hon dock fått kliva upp några steg i karriären och kommer sköta bolagets verksamhet i Sverige, efter att hon kommer tillbaka från sin pågående mammaledighet förstås och den pågår fram tills april.

Ser fram emot sitt nya uppdrag

I en intervju med tidningen Resumé, som citatet ovan också kommer från, säger hon att det som lockade henne att söka tjänsten som Sverigechef grundas i tre saker. Först att hon ska få fortsätta arbeta i ett så bra team som svenska Google utgörs av, nummer två att hon ska få möjlighet att ytterligare stärka teamet och sist men inte minst att hon ser fram mot att fortsätta arbeta med den digitala utvecklingen för Google och dess kunder. Dessutom är det inte bara hon som ser fram emot att få tillträda, även chefen för Google i norra Europa Peter Friis säger till tidningen att hon med sin kompetens, ledarskapsförmåga och härliga personlighet gör att man från Googles sida är oerhört glada att hon tagit uppdraget. Så allt man kan säga nu är: Grattis Anna!

Open post

Rekrytera jämställt

I dagens inlägg skriver vi om hur man genom en välvald eller välgjord rekryteringsprocess kan få ett mer jämställt företag, något som vi inspireras av från Norrmejerier – som prisats av Umeå kommun på grund av just sitt jämställdhetsarbete.

När man ska inleda en ny rekryteringsprocess kan man välja att gå flera vägar, dels kan man med fördel både tidsmässigt och ekonomiskt, välja att anlita ett rekryteringsbolag, som till exempel Jobbusters via jobbusters.se, men om man nu vill göra rekryteringen själv kan det vara bra att bestämma i förväg hur man ska ha för arbetssätt och verkligen läsa på om hur man bäst går tillväga.

Ett företag som tidigare prisats för jämställdhet är Norrmejerier. Detta bolag har aktivt jobbat med jämställdhet och fört in det som en viktig del av rekryteringsprocessen. Detta är nog ett effektivt sätt att bryta könssegregeringen på, och det bör verkligen uppmärksammas och verka sedelärande. Om detta kan vi läsa om i VK.

Så blir din arbetsplats mer jämställd

I Ekuriren kan vi vidare läsa om hur arbetsplatsen kan bli mer jämställd och det vi får reda på är bland annat att nyckeln är både kunskap och tydliga mål. Till en början är det på sin plats med policydokument men det är viktigt att man även praktiserar jämställdhet aktivt. Det är ju så att människor mår bevisat bättre av jämställdhet och att det medför ett bättre arbetsklimat, sannerligen blir det även en hel del synergieffekter dessutom, så som bättre arbetsflöde, mindre sjukskrivning och då även mer lönsamhet och tillväxt. Med det viktigaste är givetvis att det blir med rättvist.

När så man bestämt sig för att jobba för att sitt företag ska bli mer jämställt kan man göra gott i att börja förverkliga detta redan i och med rekryteringen av ny personal. Sedan är det också jätteviktigt att granska företagskulturen och skapa en sådan som gör att alla känner sig välkomna oavsett bransch och kön. Kunskapen om orättvisorna är kanske det första steget man kan ta, sedan måste man arbeta praktiskt och kontinuerligt med detta.

Open post

Kvinnor i juridiken

Allt fler kvinnor söker sig till juristutbildningarna – och detta betyder att vi snart går om männen i antal aktiva personer inom juridikens Sverige.

företag personal arbeteIdag är det 57 procent av Sveriges domare som är kvinnor är kvinnor skriver Dagens Juridik i en artikel och juridikstudiernas populäritet bara ökar – främst bland kvinnor. Till exempel skriver Advokatsamfundet att mer än hälften av alla juridikstudenter är kvinnor och att det faktiskt är större delen kvinnor som även slutför sina juridikstudier i högre grad än vad de juridikstuderande männen gör. Som exempel på detta tar man exempelvis upp läsåret 2014/2015 som exempel, där det nu förväntas att omkring 66 procent av männen kommer ta examen samtidigt som man beräknar att motsvarande siffra för kvinnorna kommer bli 90 procent. Detta menar man även återspegla en generell bild av hur högskolan faktiskt ser ut och det är att fler kvinnor börjar och slutför i högre grad sina studier än vad män gör. Men trots att det är kvinnorna som dominerar i utbildningen är den ändå formad efter en mansnorm, i alla fall i Lund enligt den nybildade föreningen Feministiska juriststudenter Lund.

Det behövs ett genomgående normkritiskt perspektiv

Till Sveriges radio säger upphovskvinnorna till föreningen att man valt att ta detta initiativ efter att man upptäckt en brist på ett genomgående normkritiskt perspektiv i utbildningen och att detta är något som bör finnas – vilket man nu arbetar för att införa. till exempel pekar man på att själva utbildningsmaterialet stödjer den manliga normen i juridiken och som exempel tar man upp hur pronomen ”han” används genomgående i kursliteratur och annat material. Likaså menar föreningen att man även har som utgångspunkt en vit medelklass i hypotetiska fall, vilket inte ger en rättvis bild av samhället och på så vis målar upp en väldigt skev bild av någonting som i praktiken inte stämmer. Därför vill man från föreningens sida uppmärksamma detta och få fakulteten att inse att juridikstudenterna måste arbeta och tänka mer kritiskt då många av de studerande faktiskt kommer att ta sig upp till maktpositioner inom yrket senare, och då är det viktigt att rätt verklighet lärs ut.

Open post
Öppet kontorslandskap i kontorshotell

Arbetsmiljön – som sämst för kvinnor

Enligt en LO-rapport från tidigare i år har det framkommit att de som är mest utsatta för dålig arbetsmiljö är kvinnor, skriver DN – och detta är något vi måste göra någonting åt!

diskriminering, pekerI artikeln framkommer att det i rapporten avslöjats att mängder av kvinnor upplever att de har ett repetitivt arbete med svårare att ta korta pauser än vad männen rapporteras upp ge att de har. Likaså anser kvinnorna sig ha svårare att bestämma över sina egna arbetsuppgifter och att de har svårare att föra fram kritiska synpunkter. Så det kanske behövs ytterligare några konferenser i jämställdhet för att få bukt med detta kan man nog spekulera, för i rapporten tas även upp punkter så som:

  • Smärtor pga. arbete – allt fler uppger återkommande smärtor i rygg, axlar och armar efter arbetsdagens slut
  • Inget inflytande – känner inte att de besitter makten att bestämma över sina egna arbetsuppgifter i samma utsträckning som mannen gör
  • Fler olyckor – en tydlig ökning av arbetsrelaterade olyckor, mellan båda könen
  • Arbetet tar aldrig slut – en kvinna arbetar både hemma och på jobbet, så känslan av att vara ledig finns knappt hos de kvinnliga arbetarna
  • Udda arbetstider – utökandet av udda arbetstider sätter kvinnor i farliga situationer, ungefär var fjärde kvinna arbetar ensam i miljöer där det lätt kan uppstå hotfulla situationer
  • Ingen företagshälsovård – hela 50 % kvinnliga arbetare har inte rätt till företagshälsovård, vilket innebär en minskning med 20 %.

Vad vill LO gör åt saken?

Nu ska man inte tro att den fackliga föreningen står helt handfallna inför dessa problem, snarare tvärtom. Det som LO föreslår bland annat är att tillsätta en arbetskommission som ska ha till huvudsyfte att bekämpa just kvinnors arbetsmiljö och denna ska till huvudsak vara Arbetsmiljöverkets ansvar att styra upp. En annan sak som LO föreslår är att med hjälp av statliga medel likaså skapa en branschanpassad och regional företagsvård, för att göra denna möjlig för alla. För sanningen är att kostnaden för denna typ av företagshälsovård faktiskt skulle bli den samma som det kostar staten i dagsläget med alla sjukskrivningar, så i långa loppet så kommer både staten och arbetsgivarna att tjäna på att införa detta.

Open post

En kvinna mitt i arbetslivet

Det spelar ingen roll vilken bransch man än har valt att göra karriär inom, man vill alltid att det ska gå så bra som det bara kan, och att man ska trivas så bra som det bara går! Inget som kommer som en chock direkt egentligen, men ibland kan det vara mycket svårare att uppnå än vad man kanske tror, särskilt om man är kvinna, tyvärr. 

07s02-ledare-779
Klicka på bilden för att läsa mer om ojämställdheten med lönerna!

Att komma ut i arbetslivet är något som många längtar efter, och senast idag så kunde vi på svenska.yle.fi läsa om Elisabeth som kom från ingenstans, och verkligen lyckades. Något som många drömmer om när de tänker på hur deras arbetsliv ska se ut, även om det såklart får ta lite längre tid innan man kan kalla sig själv för framgångsrik, om det nu när något som krävs. För egentligen handlar det inte alltid om att nå ett långsiktigt mål på så kort tid som möjligt, utan trivas på vägen dit och ha roligt och utvecklas allt mer för varje dag som går. Precis så som man egentligen vill att det ska se ut här i arbetslivet, och såklart att lönen ska utvecklas i samma takt som en själv.

Att vara kvinna i dagens arbetsklimat är inte enkelt alla gånger, hur duktig man än är. För fortfarande är det ständigt en nyhet att män tjänar mer än kvinnor, och även om det skett förbättringar inom vissa områden så är det fortfarande en otroligt lång väg kvar att gå. Som tur är så finns det ingen som kommer ge sig förrän vi nått jämställdheten, men ofta så kan det kännas riktigt tröttsamt. Ett tips på något som är bra är då att prata med till exempel edgehr som är experter på det där som kallas lönevågen. De är fullkomliga experter på det där med lön och ojämställdhet, och har stor förståelse för en kvinna mitt i arbetslivets situation. Med deras guide och bollande så kan det genast kännas bättre, och man får lite klarare för sig hur lagen ser ut och vilka rättigheter som man faktiskt har. Något som minst sagt är toppen att ha i bagaget när det är dags för nästa lönesamtal, om vi säger så!

Open post
kvinna och man vid dator

Facebookchef i tårar för jämställdhet

Sheryl Sandberg är en av världens rikaste kvinnor, både räknat i pengar och i makt. Det som vi har sett av henne har handlat mycket om Google och Facebook då hon är ledande chef för operationen. I dagarna var hon inbjuden gäst på konferens i Peking för kvinnliga företagare. Där berördes hon så mycket av det hon såg att hon fick tårar i ögonen. Det som berörde henne var det arbete som kvinnorna i Lean In jobbar för, jämställdhet.

Läs hela artikeln här

 

På en konferens i Peking samlades kvinnorna från Lean In, en gruppsluten till kvinnor och som har ett ämne som berör många. Jämställdhet för världens kvinnor, i samhället men också i arbetslivet. Kvinnor som sitter på samma tjänster tjänar fortfarande mindre än män generellt. Detta upprör många och engagerar andra till att jobba mot ett mer jämställt samhälle. I den planen finns Sheryl Sandberg, en av världens mäktigaste kvinnor. Hon säger att man inte ska poängtera att man är kvinna i affärssammanhang eftersom den andra personen då kan börja fokusera på det. Trots det har hon hållit tal om hur det är att vara kvinna på toppen.

Konferens i Sverige om jämlikhet

Vi kunde se ett mindre antal deltagare som dök upp på en svensk version av en konferens för jämställdhet. Intresset var lågt och trots flera givande seminarier så var intresset svalt. Vi har flera fina gårdar som skulle kunna mana till ett större intresse som Ästad Gård där de bjuder in till konferens:

Det går utmärkt att arrangera ett toppmöte med förtroliga samtal på Ästad Gård. Här finns avskildhet och moderna möteslokaler för upp till 200 deltagare, men också möjlighet att hitta på något extra när arbetsdagen är över.(konferens kan du läsa om här)

Det är även viktigt att vi skapar ett intresse för kvinnors rätt, inte minst i näringslivet. Att ha ett eget företag är tillräckligt svårt som det är och därför kan det vara skönt att känna att man har stöd av likasinnade och personer som gått igenom eller går igenom liknande situationer. Det kan vara att man är en minoritet på arbetsplatsen och känner att man sticker ut som kvinna och så vidare.

Open post

Jämställdhet och miljö – hör de ihop?

En intressant utveckling som vi tycker oss ha observerat både i Sverige och i andra länder som USA är att miljömedvetenhet och arbete för bättre jämställdhet tycks gå hand i hand i många fall. Under samma årtionden och samma tidsperioder tycks både jämställdheten och miljömedvetenheten ha gått framåt. Kan det ha något samband?

Det vi inte. Eller rättare sagt – det kan vi inte svara säkert på. Vi har inte hittat någon forskning som varken stödjer eller förkastar vår teori. Däremot kan vi säga att vi misstänker ett samband. Miljömedvetenhet skulle kunna klassas som en ”mjuk fråga” och alltså en fråga som kvinnor traditionellt hängivit sig åt. Idag börjar, som tur var, utvecklingen gå framåt och det är även en hel del män som ägnar sig åt både miljöfrågor och jämställdhetsfrågor. Vi listar några enkla och viktiga åtgärder som många företag borde implementera för att arbeta med både miljöfrågor och jämställdhetsfrågor.

Vad kan man göra?

  • Vårt första tips är att utse en ansvarig för jämställdhet och liknande. Även på en mindre arbetsplats kan det ibland vara svårt för chefen att upptäcka och hålla reda på eventuell diskriminering. Därför rekommenderar vi att utnämna en ansvarig medarbetare som kan ha ett extra öga öppet och rapportera sådant. Vidare kan den personen gärna även fungera som en form av kamratstödjare som arbetar för en god stämning på kontoret.
  • Gällande miljöaspekten ser vi hellre att hela kontoret arbetar tillsammans för att komma på idéer. Självklart måste hela kontoret eller arbetsplatsen även engagera sig i jämställdheten, men där kan det fungera att utse en person som specifik kamratstödjare. Gällande miljöfrågan gäller det snarare att brainstorma och komma på hur arbetsplatsen kan värna lite extra om miljön. Allt ifrån hur man kan spara in på utskrifter till dyra konferensresor. Vi rekommenderar exempelvis att investera i utrustning för videokonferenser. Numera kan man utan problem ha videokonferens mellan olika världsdelar utan att orsaka alla de utsläpp som ett flyg orsakar. Det finns många som anammar denna lösning idag, se ett exempel här.
  • Gör det enkelt för er och tänk på detaljer. Om det är omständligt att tänka på miljön kommer ingen att göra det. Källsortera direkt på arbetsplatsen istället för att ha en soptunna på plats och erbjuda dem som vill källsortera att gå en halv kilometer till en sorteringsstation, då kommer det aldrig bli av. Små detaljer som att stänga av skärmar och datorer när de inte används påverkar också miljön, utan större ansträngning. Detsamma gäller jämställdheten, låt inga småsaker gå förbi utan jobba med alla former av sexistiska eller nedsättande skämt. Detaljer gör skillnad.

Posts navigation

1 2
Scroll to top