Open post
spara

Samla lån, spara pengar och bli ekonomisk

Kvinnor är sämre än sina manliga motsvarigheter när det kommer till att spara pengar. Kanske för att kvinnor i regel tjänar mindre en också för att det finns en utbredd okunskap om just sparande. Men det är viktigt att spara pengar för både frihet och jämställdhet. En sämre ekonomi specifikt för kvinnor har negativa konsekvenser, men det går att ändra på detta.

 

sparaEtt stort steg för tillväxt i Sverige som helhet är att både män och kvinnor tänker mer privatekonomiskt och att löner liksom sparande blir mer jämnt fördelat. Det är nämligen så att kvinnor har en tendens att vara sämre på att spara pengar än män, något som i slutändan påverkar jämställdheten. Ett sätt att spara pengar på är att minska räntekostnader, som uppkommer på lån, hos Lendo kan du samla lån och därmed också spara en hel del.

 

Kvinnor bör bli bättre på att spara pengar

I en artikel i Svenska Dagbladet Näringsliv går det att läsa om hur nästan var femte kvinna i Sverige faktiskt saknar ett sparande. Det är 17 procent av de svenska kvinnorna som inte har ett regelbundet sparande. Något som framkommit när Svenska Dagbladet gett i uppdrag att låta ett företag göra en större undersökning i ämnet. I ett antal punkter kan det sammanfattas på följande sätt:

 • 17 procent av de tillfrågade kvinnorna i undersökningen uppger att de inte har något regelbundet sparande
 • Motsvarande siffra för män är 15 procent
 • Kvinnor är i regel duktiga på att månadsspara men det finns många som inte sparar regelbundet
 • En tredjedel av de tillfrågade i undersökningen uppger att de har ett pensionssparande
 • En tredjedel säger sig spara i både ett ISK-konto och i ett vanligt sparkonto
 • Fler män än kvinnor sparar på ISK, medan tvärtom gäller för det sedvanliga sparkontot

 

Långsiktigt sparande samt buffertsparande viktigt

Det är viktigt att bygga upp en reserv, en så kallad buffert, i sparkonto. Det skyddar dig när något oväntat sker, som att tvättmaskinen, bilen eller något i hus/lägenhet går sönder. Men minst lika viktigt är det att spara för att vara självständig och undvika risken att vara kvar i en dålig relation på grund av ekonomiska skäl, eller på en arbetsplats där du inte trivs. God ekonomi förutsätter ett gott sparande, det minskar även risken för att hamna i skuldfällan efter ett dyrt, mindre lån. Det är inte bara viktigt med buffert, det är även viktigt med det långsiktiga sparandet. Det som räcker till en insats för en lägenhet och gör att du slipper spendera ålderdomen som en fattigpensionär. Gör alltså dig själv en tjänst och börja spara regelbundet. Mer om detta går det att läsa om i denna artikel i Dagens Industri.

 

I SVT går det samtidigt att läsa följande:

 

”Kvinnor bör engagera sig mer i sin privatekonomi, ta högre risk i sitt sparande och spara mer i aktier. Om inte, kommer det innebära att kvinnor även i framtiden kommer ha mindre ekonomisk frihet än män. ”

 

Det är med andra ord dags att starta ett ISK-konto och börja spara i fonder.

 

Open post

Färre kvinnor sparar pengar än män

Det är ett problem att färre kvinnor sparar än vad män gör. Men svenskarna generellt behöver också bättra på sina baskunskaper i hur ekonomi fungerar i stort och smått. Vad är till exempel ränta, inflation och hur fungerar procent?

 

Färre kvinnor sparar pengar än män, även om många kvinnor sparar. Dessutom tar fler män än kvinnor lån än kvinnor, samtidigt som kvinnor lånar mindre summor. På Sekina kan alla som uppfyller lånevillkoren låna pengar, det går även att läsa sig till exakt hur lån fungerar och vad som är bra lånevillkor och inte. Att göra medvetna val gällande ekonomi lönar sig i längden.

 

Skillnad i hur kvinnor och män sparar

 

Att färre kvinnor sparar är något som påverkar jämställdheten. Att kvinnor dels tjänar mindre och sparar mindre pengar än sina manliga motsvarigheter påverkar nämligen deras kreditvärdighet och deras möjlighet att leva fria, självständiga liv. I Svenska Dagbladet går det att läsa om hur17 procent av svenska kvinnor inte har något regelbundet sparande, en siffra som ligger på 15 procent bland männen. Dessutom är det så att något fler män än kvinnor sparar i ett investeringssparkonto (ISK) medan ett traditionellt sparkonto är mer populärt bland kvinnor.

 

ISK är fortfarande det förmånligaste sättet att spara pengar på, trots höjd skatt. Sedan denna typ av konto lanserades för snart tio år sedan har närmare 1,9 miljoner svenskar börjat spara i ett sådant konto, något som gör många oroliga när skatten beslutades att höjas.

 

Svenskar kan för lite om ekonomi och finansiella termer

 

I en artikel i Göteborgs-Posten går det att läsa om hur svenskarna i genomsnitt kan alldeles för lite om finansiella termer fungerar i praktiken. Många har svårt att förstå hur procent, ränta och inflation fungerar. Basala ekonomiska begrepp som man bör förstå för att kunna göra kloka beslut som konsument, med andra ord.

 

Enligt Finansinspektionen som gjort undersökningen som presenteras i artikeln är rådet att läsa på om hur ekonomi fungerar och därmed öka sina kunskaper och sin styrka som konsument. Lite fakta från undersökningen är som följer:

 

 • 74 procent uppger själva att de sparar långsiktigt. När Finansinspektionen ställde samma fråga 2009 var det 89 procent som sparade på lång sikt. En av fyra har idag inte något långsiktigt sparande alls.

 

 • 13 procent av svenskarna kan inte hantera en oförutsedd utgift på 20 000 kronor, utan att ta ett lån eller sälja egendom. 2009 var den siffran 14 procent.

 

 • 79 procent uppger att de aldrig är utan pengar i slutet av månaden. Det är en förbättring från 2009, när 64 procent svarade samma sak.

 

 • 17 procent av de hushållen uppger att de alltid eller ofta har slut på pengar i slutet av månaden och ytterligare 26 procent svarar att de ibland har slut på pengar.

 

 • 62 procent av hushållen tror att de, med bibehållen levnadsstandard, skulle klara ett inkomstbortfall under 3–6 månader. 2009 trodde bara 49 procent att de skulle klara ett sådant scenario.

 

Källa: Finansinspektionen

Open post

Byt jobb, få bättre lön

Det finns manga olika sätt att höja sin lön på, men det mest effektiva sättet är att byta jobb och det kan vara något som varje karriärsdriven kvinna bör tänka över – kvinnors löner höjs nämligen mer nu än någonsin förr och framförallt syns detta vid ett jobbyte.

“För första gången på tio år knaprar kvinnorna in på männens löneförsprång. Under de senaste två åren ökade kvinnornas löner mer, både i procent och rena kronor.” så inleds en artikel hos Dagens Nyheter som berättar om hur kvinnors löner ökar som aldrig förr.

Du som är kvinna, sugen på att klättra i karriären och vill höja din lön bör verkligen kolla in alla lediga jobb på Careerbuilder.se och se om det där finns något som passar dig och dina meriter. Varför då? Jo, för just nu är kvinnors löner på väg till ett riktigt uppsving. LO har nämligen gjort en sammanställning av lönestatistik från SCB och denna visar goda siffror. Mellan åren 2015-2016 har lönerna ökat mer för kvinnor än vad de har gjort för männen – och det räknat både som procent och i kronor. Det är första gången sedan åren 2007-2008 skriver Affärsvärlden.

Höj lönen när du byter jobb

Vad innebär detta i praktiken? Till Sveriges Radio säger Anders Berg som är ordförande för LO mellersta att skillnaden mellan kvinnor och mäns löner fortfarande är stor. Men även att just kvinnors löner ökat mer än männens löner är något som inte hänt på tio år. Läst mellan raderna förstår man snart att detta alltså är något riktigt spektakulärt. Så den kvinna som är sugen en chans till löneökning ska alltså inse att tiden är nu – och det är så mycket enklare att få höjd lön när man byter jobb och företag än när man försöker höja lönen i sin befintliga tjänst. Så vad väntar du på? Byt jobb och få högre lön!

 

Open post

Kvinnors ekonomiska svårigheter

Att låna pengar är en rättighet som alla bör ha – på samma villkor, men för många kvinnor blir ett lån dyrare än om en man med samma villkor tagit det. Hur kommer det sig? Och vad gör en bara åt det?

Det är en livslång kamp att vara kvinna, säger EU-parlamentarikern Anna-Maria Corazza Bildt i det senaste avsnittet av podcasten Stand Out med Natalia Brzezinski:

”Vi kvinnor försöker organisera oss inom EU, och stödja varandra och vi kämpar för att få in fler kvinnor som ledare. Men jag känner fortfarande att jag är i en kamp för att ta mig uppåt. Jag var tvungen att slåss för att få den här positionen”

Men trots den tydliga löneskillnaden, det faktum att många kvinnor får dyrare lån, fortsatt mycket högt våld mot kvinnor samt objektifiering och sexualisering är det fortfarande många som motsäger sig den feministiska kampen. Vad är det som ska krävas för att folk ska inse att någonting måste förändras för att kvinnan inte ska behöva ha en konstant uppförsbacke? Främst handlar det om okunskap, och att alla kvinnor måste bli medvetna.

Avslöjande om dyrare konsumtionslån

Ta till exempel det avslöjandet som kom 2014 om att kvinnors lån är dyrare än mäns. Det visade en undersökning på konsumtionslån från Advisa där männens konsumtionslån nådde till i snitt 193 233 kronor, varpå den kvinnliga sidan nådde till enbart 175 737 kronor – och trots att män lånade mer var kvinnornas lånekostnader 13 procent högre. Varför? För att kvinnorna inte betraktades som lika trovärdiga som männen, varpå  deras ränta blev högre. Detta är ett tydligt exempel på vilka partiklarna strukturer som finns i vårt samhälle och det gäller att alla kvinnor är medvetna om detta. När du som kvinna tar ett lån ska du kräva låg ränta på dina pengar, för tyvärr kommer du att behöva jobba hårdare än männen. Men det kommer att leda till att nästkommande generationens kvinnor kommer att få det lättare, precis som vi har fått från tidigare generationer som kämpade för vår rösträtt.

 

 

Open post
Spargris

Kvinnors skulder ökar

Antalet ansökningar om betalningsförelägganden i Sverige ökade under 2010 med tre procent till dryga 1,2 miljoner ärenden. Den största ökningen syns hos unga tjejer, där antalet anmälningar till kronofogden ökat mer än dubbelt så mycket som hos män i samma ålder.

Så inleds den här artikeln i Svenska Dagbladets Näringslivsdel, som handlar om att skulderna ökar snabbast hos unga kvinnor. Det är en trend som blivit tydlig på senare år men man vet inte riktigt vad det beror på att allt fler kvinnor hamnar i skuldfällan med flera obetalda krediter och lån som de inte har förmågan att betala tillbaka. En betalningsanmärkning kan slå väldigt hårt mot en ung människa, det kan leda till stora problem i framtiden med att få lån eller liknande när man ska köpa bostad.

Vad man kan göra för att undvika skuldfällan

SpargrisOm man märker att det börjar gå åt pipsvängen och att man inte har möjlighet att betala tillbaka sina lån och krediter finns det flera saker man kan göra. En av de sakerna är att låna pengar hos Advisa för att betala av alla de skulder och eländiga krediter man har dragit på sig på en gång – då kan man sedan få en enda skuld och en bra återbetalningsplan på den. Det gör att det är enklare att hålla reda på lånet och det är mindre risk att man ställer till det med återbetalningen för att man inte har någon struktur på vardagen och ens privatekonomi.

 

Scroll to top