Begär ut din arbetsgivares lönekartläggning

Misstänker du att det sker en systematisk lönediskriminering på ditt jobb? Att männen på din arbetsplats får bättre titlar, högre lön och fler förmåner? Då bedriver din arbetsgivare olaglig lönediskriminering, och det borde också synas i arbetsplatsens årliga lönekartläggning som de är ålagda att genomföra.  

pihr.se känner man till de konflikter som uppstår på en arbetsplats när det kommer till jämställda löner. Där har man tagit fram ett mycket effektivt verktyg för att arbetsgivaren ska kunna kartlägga sina löner, vilket de är ålagda att göra årligen enligt diskrimineringslagen. Genom att analysera medarbetarnas löner kan man enkelt se om det sker någon diskriminering eller inte. 

Kvinnor tjänar fortfarande sämre

Året är snart 2019 och fortfarande missgynnas kvinnor på arbetsmarknaden i Sverige och i Europa. Bara på Island har man tagit krafttag om lönediskrimineringen och faktiskt gått om Sverige på alla jämställhetsmätningar – som Sverige förr brukade toppa. Så här har man gjort på en arbetsplats för att arbeta aktivt med jämställdheten:

– Vi satte mål kring lika lön och könsbalans på de olika avdelningarna. Det bildades en kommitté som gjorde olika undersökningar. Vi tittade på vilka som gjorde karriär inom företaget och upptäckte att män i högre utsträckning sökte internutbildningar och klättrade uppåt i organisationen. Sedan fokuserade vi på att vända på dessa siffror, säger Sigurðsson. SvD

Som kvinna på en arbetsplats är det lätt att känna sig osynliggjord, att man gör samma arbete som sina manliga kollegor men tjänar sämre och kanske till och med gör mer. Ett tips är därför att begära ut sin arbetsgivares lönekartläggning, för att på så vis se om det faktiskt är som din känsla säger.

Känns det tufft? Organisera dig och prata med en kvinnlig kollega! Kanske har ni samma känsla av att ni blir orättvis behandlade?

Scroll to top