Bättre jobbmöten

Kontorsarbetare lägger enormt mycket tid på möten och framförallt gör cheferna det. Många upplever också att mötena är onödiga och tråkiga. Detta kan dock ändras på om man tänker till.

 

En undersökning visar att en fjärdedel av cheferna i svenska företag lägger 16 timmar i veckan på möten. I Dagens Nyheter kan man läsa att undersökningen visar att närmare hälften av alla chefer tycker att de lägger mer tid än de vill på möten. Att ha så här många möten varje arbetsvecka skapar stress och frustration hos cheferna. Varför våra scheman, och framförallt chefernas scheman, är fulla av möten tros bero på att en demokratisering har skett på våra arbetsplatser och ofta träffas man bara i ett möte för att organisera sig som grupp.

Få hjälp med bokningen

Ytterligare något som den här undersökningen visar är att nästan alla chefer undviker möten som de inte känner är meningsfulla. Självklart är detta inte något positivt och företagen borde göra sitt bästa för att undvika så många onödiga möten som möjligt. Detta kan man exempelvis göra genom att ta hjälp av ett externt företag med sin mötesbokning. Viktigt är då att man verkligen ser till att de möten som bokas in gör detta av en anledning och att de inte ligger under en dålig tid. Många har exempelvis möten under lunchen och det kan vara trevligt men gör att man faktiskt inte får någon paus från arbetet. Läs mer.

Tråkiga jobbmöten

Förutom att mötet ska kännas nödvändigt och vara värt något, är det också en fördel om mötet är lite roligt och känns lockande att gå på. På Sveriges Radios hemsida kan man läsa om att jobbmöten verkligen kan vara det tråkigaste som finns om de inte görs på rätt sätt.

”Men en tydlig agenda, tydliga regler och tydliga syften med vad varje möte ska åstadkomma gör skillnaden för om ett möte blir bra eller fallerar.”

Scroll to top