Öppet kontorslandskap i kontorshotell

Arbetsmiljön – som sämst för kvinnor

Enligt en LO-rapport från tidigare i år har det framkommit att de som är mest utsatta för dålig arbetsmiljö är kvinnor, skriver DN – och detta är något vi måste göra någonting åt!

diskriminering, pekerI artikeln framkommer att det i rapporten avslöjats att mängder av kvinnor upplever att de har ett repetitivt arbete med svårare att ta korta pauser än vad männen rapporteras upp ge att de har. Likaså anser kvinnorna sig ha svårare att bestämma över sina egna arbetsuppgifter och att de har svårare att föra fram kritiska synpunkter. Så det kanske behövs ytterligare några konferenser i jämställdhet för att få bukt med detta kan man nog spekulera, för i rapporten tas även upp punkter så som:

  • Smärtor pga. arbete – allt fler uppger återkommande smärtor i rygg, axlar och armar efter arbetsdagens slut
  • Inget inflytande – känner inte att de besitter makten att bestämma över sina egna arbetsuppgifter i samma utsträckning som mannen gör
  • Fler olyckor – en tydlig ökning av arbetsrelaterade olyckor, mellan båda könen
  • Arbetet tar aldrig slut – en kvinna arbetar både hemma och på jobbet, så känslan av att vara ledig finns knappt hos de kvinnliga arbetarna
  • Udda arbetstider – utökandet av udda arbetstider sätter kvinnor i farliga situationer, ungefär var fjärde kvinna arbetar ensam i miljöer där det lätt kan uppstå hotfulla situationer
  • Ingen företagshälsovård – hela 50 % kvinnliga arbetare har inte rätt till företagshälsovård, vilket innebär en minskning med 20 %.

Vad vill LO gör åt saken?

Nu ska man inte tro att den fackliga föreningen står helt handfallna inför dessa problem, snarare tvärtom. Det som LO föreslår bland annat är att tillsätta en arbetskommission som ska ha till huvudsyfte att bekämpa just kvinnors arbetsmiljö och denna ska till huvudsak vara Arbetsmiljöverkets ansvar att styra upp. En annan sak som LO föreslår är att med hjälp av statliga medel likaså skapa en branschanpassad och regional företagsvård, för att göra denna möjlig för alla. För sanningen är att kostnaden för denna typ av företagshälsovård faktiskt skulle bli den samma som det kostar staten i dagsläget med alla sjukskrivningar, så i långa loppet så kommer både staten och arbetsgivarna att tjäna på att införa detta.

Scroll to top