Kvinnlig chef

50 procent kvinnliga chefer om 16 år

De kvinnliga cheferna blir stadigt allt fler och ökningen sker över hela landet. I dag är mer än var tredje chef en kvinna. I början av 2000-talet var andelen var fjärde. Fortsätter det i samma takt kommer det att vara helt jämställt i chefskretsar 2031, enligt en undersökning från chefsorganisationen Ledarna.

Så står det inledningsvis i en artikel från Dagens Nyheter, och det är verkligen glädjande nyheter för alla kvinnor i vårt avlånga land. Att vara kvinna och chef är inte det vanligaste, men som utvecklingen ser ut kommer det snart inte vara några som helst konstigheter eller frågetecken om det är en kvinna som leder ett företag. Dessvärre har det inte haft samma fantastiska utveckling vad gäller de tunga VD-posterna. Så här fortsätter artikeln:

kontor pepp

Men på de tunga vd-posterna behåller männen sin maktposition. Och där går det betydligt trögare. I de största bolagen är fortfarande nio av tio vd:ar män. Och det kommer att dröja till 2065 innan det råder jämn könsbalans om utvecklingskurvan håller i sig.

Så vad kan man göra åt saken? Det är en svår fråga. Nu till valet i september har många tagit upp frågan kring kvotering i diverse styrelser. Detta innebär att man ”tvingar” fram ett mer jämställt ledande, men samtidigt – vilken kvinna vill ha jobbet för att hon är kvinna, och inte för sin kunskap? Det är en svår fråga, helt klart. Vad man som företag däremot bör göra är att sträva mot att ha en eller flera kvinnor i ledande position, och om ni behöver interimschefer och specialister försöka få in kvinnor där. Det sägs förövrigt också att kvinnliga chefer är mer poppis än manliga, någonting man kan ha i tankarna när man väljer ledare till arbetsplatsen.

Scroll to top